Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu. Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Táto povinná výbava sa nevzťahuje na

  • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;
  • pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
  • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

U nákladných áut nad 3,5 tony sú povinné od 15. novembra do 31. marca na aspoň jednej z hnacích náprav. Autobusy musia mať „prezuté“ všetky kolesá.

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou osobného auta (každého vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Reťaze

Protisklzové reťaze určené aspoň pre jednu z hnacích náprav sú povinné pre vozidlá kategórie N3, v čase od 15.

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj v osobnom aute nie je povinný.

Je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Ako uchytiť a kde umiestniť hasiaci prístroj?

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla.

Správa (zápis, záznam) o dopravnej nehode

Stiahnuť Správa o nehode