Autolekárnička

Lekárnička musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v expiračnej dobe. Máte vhodnú lekárničku? Prečítajte si čo musí obsahovať autolekárnička pre rok 2023.

Náhradné koleso a pneumatiky

  • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
  • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

! náhradné koleso, kľúč a zdvihák sa nevzťahujú na:

  • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;
  • pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
  • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

! pozor na minimálny dezén pneumatiky

Ovládateľnosť auta určuje predovšetkým tvar a hĺbka dezénu pneumatiky. Zákon stanovuje minimálnu hĺbku dezénu zimnej pneumatiky na 3 mm a 1,6 mm u letnej pneumatiky.

! reťaze nie sú povinné

Protisklzové reťaze nie sú povinnou výbavou osobných automobilov.

! použite zhodné pneumatiky

Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky.

! pozor na zimné pneumatiky

Na Slovensku sú zimné pneumatiky na osobných autách  povinné v prípade, ak je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva.

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou osobného auta je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Ako umiestniť výstražný trojuholník?

Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky je jeho vodič povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:

  • minimálne 50 metrov od auta v obci
  • minimálne 100 metrov od auta na ceste prvej triedy alebo diaľnici

Reflexný odev a reflexná vesta

Povinná výbava osobného auta musí obsahovať bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). Pozor! Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

CNG a LPG

Povinná výbava pre LPG

Motorové vozidlá ponáňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej casti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom “LPG”.

Povinná výbava pre CNG

Vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom “CNG”.


Čo už v povinnej výbave mať nemusíte?

Žiarovky a poistky

Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky . Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu sadu náhradných žiaroviek.

Ťažné lano

Rovnako ako žiarovky či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. už ani ťažné lano nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov.

Správa o nehode

Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. Ak vám teda správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu od polície do výšky 60 eur.