Povinná výbava bicykla

Prilba a reflexné oblečenie

Pre všetkých cyklistov je povinná ochranná prilba. U ľudí starších ako 18 rokov je prilba povinná počas jazdy mimo obce, deti do pätnásť rokov ju musia nosiť stále.

Reflexné oblečenie je pre cyklistov povinné v prípade zníženej viditeľnosti. Táto povinnosť sa rovnako týka aj chodcov idúcich pri ceste. Je dôležité aby nás šoféri videli!

Osvetlenie bicykla

Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom a svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom. Svietidlo musí byť na bicykli pevne uchytené, aby samovoľne nemenilo svoju polohu.  Bicykel musí byť tiež  vybavený zdrojom elektrického prúdu, ktorý  zabezpečí svietivosť svietidiel po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia. Predné aj zadné svietidlá musia byť v noci viditeľné na vzdialenosť minimálne 150 m.

Povinné sú aj odrazové svetlá – zadné červené, aspoň jedno bočné oranžové na každej strane kolesa, oranžové na každom pedály , biele predné odrazové sklo (všetky odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve cyklistu).

Na čo by ste ešte nemali zabudnúť?

Bicykel musí mať 2 samostatné a nezávislé účinné brzdy, ktorých účinok musí byť plynule ovládateľný. Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke. Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb. Aby sa predišlo úrazom, tak voľné konce kormidla musia byť uzavreté a hrany zaoblené.

Bicykel môže (nemusí) byť vybavený:

  • blatníkmi,
  • krytom reťaze,
  • pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, (Ak bicykel používame aj na dopravu dieťaťa, tak nesmieme zabudnúť na samostatné sedadlo, ktoré musí byť pevne pripevnené o rám a s pevnými stúpadlami pre nohy dieťaťa.)
  • nosičom batožiny.

Kompletné informácie k povinnej výbave bicykla nájdete v tejto vyhláške.

Máte motorku? Skontrolujte si aká je povinná výbava motorky.
Čo musí obsahovať povinná výbava automobilu? Je povinná reflexná vesta a kde má byť uložená?