Detská autosedačka

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že výrobcovia automobilov pri projektovaní bezpečnosti pasažierov v automobile počítajú s tým, že detskí pasažieri budú pripútaní v autosedačke. Bežný bezpečnostný pás nedokáže ochrániť dieťa pri havárii alebo prudkom brzdení tak ako autosedačka.

Rozhodujúcim faktorom nie je vek dieťaťa ale predovšetkým jeho váha a výška. Na rozdiel od minulosti dnes máme na trhu široký výber autosedačiek. Pozor si dávajte najmä na ich homologizáciu. Autosedačku vždy kupujte podľa aktuálnych potrieb dieťaťa s prihliadnutím na jej flexibilitu

Dôležité upozornenie: autosedačka nesmie byť umiestnená v dosahu airbagu, musí celou plochou priliehať k sedadlu auta a pevne zafixovaná.

Čo v prípade ak prepravujeme v aute viac detí? Zákon hovorí jasne: ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením (detská autosedačka) zodpovedajúcej skupiny (§ 3 citovaného nariadenia vlády SR).

Z tohto pravidla existujú dve výnimky pre detskú autosedačku:

  1. Ak sú vo vozidle umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách, v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieta vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom. Preprava dieťaťa je pri tomto na predných sedadlách zakázaná.
  2. Alebo možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

Viete aká je povinná výbava bicykla?
Jazdíte na motorke? Viete akú povinnú výbavu musí mať Vaša motorka?