Lekárnička

Lekárnička a karta prvej pomoci

V každodennej premávke sa bohužial nevyhneme nehodám, úrazom a zraneniam a preto je autolekárnička jedným z najdôležitejších prvkov povinnej výbavy. Včasnou a správne poskytnutou prvou pomocou môžete aj vy zachrániť ľudský život.

Druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu u nás upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143z 8. apríla 2009.

Lekárničky na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci delíme na:

 • motolekárničky pre motocykel,
 • autolekárničky pre osobnú a nákladnú dopravu,
 • autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Lekárnička je určená predovšetkým na

 • ošetrenie malých rán a odrenín,
 • ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
 • ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
 • ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Obsah lekárničky je rozdelený do 4 modulov označných názvami:

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

Autolekárnička

Lekárnička pre osobné automobily podľa zákona musí obsahovať:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15cm, 1ks
 6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m,
 • 2 ks trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks.

Motolekárnička

Motolekárnička pre motocykel musí obsahovať:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
 2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
 3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
 5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové,so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15cm, 1ks

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks
 2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks
 3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks
 4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks
 2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
 3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks
 4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 1. elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks
 2. trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks

Obal autolekárničky

Nové predpisy upravujú aj obal autolekárničky. Podľa nich má obal lekárničky pre osobnú dopravu, nákladnú dopravu a hromadnú dopravu:

 • zaručiť vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
 • byť vyrobený z nepremokavého a prachuvzdorného materiálu a odolného oči teplotným rozdielom v rozmedzí –20°C až +60°C,
 • povrchovú úpravu ktorá zabezpečí že vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu počas celej doby používania lekárničky,
 • mať oranžovú farbu na celom jeho povrchu. Na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pre motolekárničku s minimálnou veľkosťou 4 cm.

Karta prvej pomoci

Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod pre účicnné poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Iba málokto z nás si dokáže v stresovej situácii zachovať chladnú hlavu, konať racionálne a rozpamätať sa na život zachraňujúce postupy. Práve jednoduché grafické vyobrazenie a jasné pokyny nám v týchto situáciach výrazne pomôžu.

Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky, musí byť vyrobená z vodevzdorného a prachuvzdorného materiálu tak, aby bola čitateľná počas celej doby používania lekárničky. Pokiaľ máte starý typ lekárničky (pozor na dátum expirácie), tak si kartu prvej pomoci kupovať nemusíte. Musí však byť súčasťou všetkých nových lekárničiek.

Predná strana karty prvej pomoci obsahuje tieto informácie:

 • informáciu o linkách tiesňového volania,
 • všeobecné pokyny pre zvádnutie situácie (Zisti, čo sa stalo; Zavolaj pomoc; Dbaj na vlastnú bezpečnosť)
 • piktogramy život zachraňujúcich výkonov (zastavenie krvácania, uvoľnenie dýchacích ciest, vonkajšia masáž srdca, záchranné dychy, stabilizovaná poloha)

Zadná strana obsahuje popisy jednotlivých výkonov pri rôznych úrazoch a poraneniach:

 • Krvácanie
 • Zlomeniny
 • Popáleniny
 • Bezvedomie
 • Podozrenie na poranenie chrbtice
 • Poranenie hrudníka a brucha

Je dôležité a povinné aby karta prvej pomoci obsahovala tento text:

 • Krvácanie –
  Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na boku!
 • Bezvedomie –
  Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchrannými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30 : 2. U detí sa začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.
 • Podozrenie na poranenie chrbtice –
  Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýb.
 • Poranenie hrudníka a brucha –
  Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávaj mu jesť a piť!
 • Zlomeniny –
  Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry sterilnou gázou.
 • Popáleniny –
  Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.

stiahnuť kartu prvej pomoci, strana A

stiahnuť kartu prvej pomoci, strana B

Nezabudnite kartu prvej pomoci zalaminovať do vodevzdorného a prachuvzdorného materiálu

Viete aká je povinná výbava bicykla?
Je povinná výbava Vášho motorového vozidla v poriadku?
Máte dieťa? Viete v akom veku je povinná autosedačka?