Pneumatiky

pneumatiky

Rezerva, náhradné koleso, pneumatika

Súčasťou povinnej výbavy je:

  • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
  • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N,

Novinkou od novembra 2009 je, že táto povinná výbava sa nevzťahuje na

  • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;
  • pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
  • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Minimálny dezén pneumatiky

Ovládateľnosť auta určuje predovšetkým tvar a hĺbka dezénu pneumatiky. Zákon stanovuje minimálnu hĺbku dezénu zimnej pneumatiky na 3 mm a 1,6 mm u letnej pneumatiky.

Reťaze

Protisklzové reťaze určené aspoň pre jednu z hnacích náprav sú povinné pre vozidlá kategórie N3, v čase od 15. novembra do 31. marca

Sú zimné pneumatiky povinné?

Na Slovensku zimné pneumatiky na osobných autách sú povinné v prípade, ak je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva.

U nákladných áut nad 3,5 tony sú povinné od 15. novembra do 31. marca na aspoň jednej z hnacích náprav. Autobusy musia mať „prezuté“ všetky kolesá.