Ecall súčasťou povinnej výbavy vozidiel

Už v roku 2015 by mali byť všetky nové autá vybavené systémom eCall, celoeurópskym systémom, ktorý v prípade dopravnej nehody manuálne alebo automaticky privolá zložky integrovaného záchranného systému.

Podľa zverejnených štúdií by eCall mohol zachrániť asi 2500 životov ročne (pozn. koľkým nehodám by sa podarilo zabrániť rekonštrukciou našich rozbitých ciest sa v štúdii nespomína)

Tiesňové volanie systému eCall na číslo 112 môžu vykonať pasažieri manuálne alebo ho systém vykoná automaticky, ak senzory automobilu zaregistrujú zrážku. Systém operátorovi záchranného systému odosiela údaje o mieste, čase nehody a type vozidla. Operátor následne na miesto nehody vysiela záchranné jednotky. Systém tak dokáže sám privolať pomoc aj keď vodič nie je pri vedomí, alebo nie je schopný telefonovať.

Návrh na povinné vytvorenie systému prijala Európska komisia 13.06. 2013, odsúhlasiť ho ešte musí Európska rada a parlament. Európska komisia už dlhodobo vyzýva k dobrovoľnému zavedeniu systému eCall, avšak členské štáty sa s jeho nasadením rozhodne neponáhľajú. A keďže Európska komisia považuje eCall za jednu zo svojich priorít, tak môžeme očakávať že táto technológia bude súčasťou povinnej výbavy všetkých nových automobilov už v najbližších rokoch.

Po definitívnom schválení návrhu budú automobilky povinné inštalovať systém od októbra 2015 do všetkých nových modelov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Našťastie do starších áut si zariadenie nebudeme musieť dodatočne inštalovať.